Press prijava

    Pridobi PRESS akreditacijo za New Limits dogodek 17.6.2023

    Z akreditacijo imate ekskluzivni dostop do celotnega dogodka. Letošnja novost je, da vas bomo pri vsem materialu, ki nam ga boste dostavili po eventu tudi označili na socialnih omrežjih.

    Po oddani prijavi dobite vse potrebne informacije najkasneje do 10.6.2023

    Ime in priimek